top of page

CONTROFOIL DETECTOR 2019 vs 2023

Model iskrového prístroja CONTROFOIL DETECTOR ver. 2023 zohľadnil mnoho poznatkov a skúseností pri servise prístroja staršej verzie z roku 2019. Pôvodná konštrukcia a rúčka boli kompletne nahradené odolnejšie verziou.


Stará verzia 2019 a jej nevýhody
Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR 2019 vs 2023

Toto sú podstatné zmeny, ktoré boli vykonané pre predidenie opráv a aby prístroj slúžil užívateľov bez problémov.


Nová rúčka

Pôvodná rúčka z roku 2019 bola hranatá a jej držanie počas viacerých hodín bolo únavne a bolestivé.


Stará rúčka bola hranatá a práca s ňou bola náročná
Stará rúčka modelu 2019 bola nahradená


Jej konštrukcia nebola dostatočne pevná a mnoho užívateľov si omylom uvoľnilo prednú uťahovaciu maticu čo viedlo k vytiahnutiu vnútorného závitu a odtrhnutiu konektora.

Oprava modelu 2019: Iba dodaním novej rúčky. Dodanie cca 1 mesiac (Zákazník bol dlho bez funkčného prístroja)

Oprava modelu 2023: Nezaznamenali sme poruchy. V prípade potreby sú dostupné jednotlivé diely. Dodanie 2 dni.Ochrana káblov na vstupe do rúčky

Káble sú veľmi citlivé na poškodenie. Často boli káble z rúčky poškodené už pri zatváraní transportného kufra.


Zalomené káble na starej rúčke boli na novej rúčke vyriešené.
Na novej rúčke boli zosilnené káble

Model 2023 má vloženú extra ochranu káblov vnútri čierneho pleteného návleku a taktiež pridanú ochranu pred zalomením na vstupe do rúčky.


Zaseknuté závity alebo zlomené predlžovacie tyče

Najčastejšou poruchou starého modelu 2019 boli zaseknuté závity z dôvodu znečistenia. Pri snahe o ich uvoľnenie dochádzalo vždy k odlomeniu.


Nové tyče sú pevnejšie a odolnejšie.
Staré predlžovacie tyče sa lámali a závity sa zasekávali

Mäkké a slabé predlžovacie tyče modelu 2019 boli koncipované ako ľahké, ale pre zákazníkov boli príliš slabé.

Oprava modelu 2019: Iba dodaním nových tyčí. Dodanie cca 1 mesiac (Zákazník bol dlho bez funkčného prístroja)

Oprava modelu 2023: Nezaznamenali sme poruchy. V prípade potreby sú dostupné jednotlivé diely. Dodanie 2 dni.


Pôvodný tvar metly s nadstavcom je nepraktický

Snáď najnepraktickejšou bola pôvodná metla s nadstavcom, ktorá nevošiel do žiadneho púzdra. Preto bol čiastočne nahradený skrutkou s motýľovou hlavou pre možnosť odpojenia a vloženia do púzdra, ale ani toto riešenie sa neukázalo ako dostatočné.


Nová metla sa vojde aj do transportného obalu.
Stará metla bola nepraktická a uvoľňovala sa


Stará metla s nadstavcom sa stále uvoľňovala

Ani náhrada pevnej skrutky za skrutku s motýľovou hlavou nepriniesla dokonalé riešenie. Skrutka sa stále uvoľňovala a nedržala potrebný kolmý smer. Nové kolmé napojenie je pevné, drží kolmý smer a po rozobratí perfektne vojde do transportného obalu.


Nová metla má prepracované uchytenie, ktoré drží smer.
Stará metla sa stále uvoľňovala


EPISS 2023

コメント


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page