top of page

iskrová skúška striech a hydroizolácií

CONTROFOIL DETECTOR
pristroj na streche.png

Čo je iskrová skúška?
Metóda na odhalenie príčiny zatekania strechy. Jedná sa o nedeštruktívnu inšpekčnú metódu, ktorá funguje tak, že po povrchu povlakovej krytiny alebo hydroizolácie je ťahaná fosfor-bronzová kefa s napätím. V mieste poruchy preskakujú medzi fosfor-bronzovou kefou a vodivým podkladom iskry, ktoré sú zariadením indikované akusticky aj vizuálne. Iskrová skúška patrí medzi skúšky ''suchého testovania''. To znamená, že počas testovania musí byť povrch čistý a hlavne suchý.

Iskrový prístroj je možné aj zakúpiť. Viac info o prístroji www.controfoil.com

Je iskrová skúška vhodná na všetky typy striech?
1. podmienka - elektricky nevodivá povlaková krytina

2. podmienka - elektricky vodivý podklad (nová strecha = detekčná vrstva CONTROFOIL)

Montážny návod: CONTROFOIL

 

Ako jediný používame taktiež ďalšie metódy:

- impedančná defektoskopia

- dymová skúška

bottom of page