top of page
Predaj zariadení na detekciu zatekania s

Identifikujte dôvody zatekania striech

s naŠími zariadeniami

Systém CONTROFOIL

Výhodou je možnosť kontroly strechy ihneď bez nutnosti zatečenia strechy, pretože iskrová skúška potrebuje elektricky vodivý podklad.

Diery nájdete s istotou a bez nutnosti vody v streche!

 

Teda žiadna zbytočná vlhkosť v tepelnej izolácii!

Bez fólie CONTROFOIL?

Škoda. Mohlo to byť jednoduché. Novú strechu vierohodne skontrolujete až po prejavoch zatekania po silnom daždi.

Pre meranie musí voda preniknúť cez netesnosti  a vytvoriť vlhkosť  dostatočnú pre vytvorenie elektricky vodivého podkladu pre použitie iskrovej skúšky.

Nájdete iba netesnosti, cez ktoré už zateká do strechy.

Diery sa nájdu ale voda v streche ostane! 

Strecha s VODIVou fóliou CONTROFOIL

 

iskrová skúška funguje aj bez nutnosti zatekania

1. Krok: Zabudujte fóliu CONTROFOIL pod povlakovú krytinu z mPVC fólie

2. Krok: Iskrovým prístrojom skontrolujete celú plochú strechu.

Strecha bez fólie CONTROFOIL?

 

iskrová skúška funguje iba ak strecha zateká

a je mokrá

1. Krok: Impedančným vlhkomerom lokalizujete vlhkosť v strešnom plášti 

( menší RWS DETECTOR alebo väčší DEC SCANNER)  

2. Krok: Lokalizované vlhké zóny strechy je teraz možné skontrolovať

skrovým prístrojom CONTROFOIL DETECTOR pre nájdenie netesnosti strechy.

CONTROFOIL BLUE TEX.jpg
Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR.jpg
  • YouTube
  • Instagram
RWS DETECTOR.jpg
  • YouTube
  • Instagram
EPISS DEC SCANNER.jpg
bottom of page