Odteraz dokážete to čo my aj sami! Buďte expertom na detekciu zatekania s našimi prístrojmi. Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR a impedančný vlhkomer RWS DETECTOR.

Odhaliť dôvod zatekania strechy môžete aj sami. Vybavte sa kvalitnými prístrojmi na detekciu zatekania o...

Mnoho investorov a strechárov už objavilo výhody detekčnej vrstvy CONTROFOIL. Stavebné tempo sa v roku 2019 zvýšilo a to sa podpísalo aj na množstve zabudovanej detekčnej fólie CONTROFOIL. A preto je dnes v prestížnych stavbách, kde na tesnosti strechy záleží. Úspešnýc...

Stavebníctvo je vo výbornej kondícii a tomu svedčí aj množstvo realizovaných striech. Snaha predísť reklamáciám a zatekaniu plochých striech je pre investorov, developerov a realizátorov kľúčovou úlohou. 

Modrá elektricky vodivá vrstva

Iskrová skúška má zmysel len ak fun...

Tieto kroky tomu predídu. Sú jednoduché a v tejto fáze lacné v porovnaní s následným zložitým hľadaním, keď sa zatekanie prejaví. Použijeme CONTROFOIL a kontrolu tesnosti hydroizolácie iskrovou skúškou. 

Chcete plochú strechu využiť ako terasu alebo vegetačnú...

Úvod

Detekčná vodivá vrstva CONTROFOIL pre iskrové skúšky sa teší svojej obľube v skladbách plochých striech. Za svoje krátke používanie na Slovensku je zabudovaná vo viac ako 45 000 m2 plochých striech, ktoré tvoria prevažne rodinné domy (od 100-250m2), obnovované stre...

Úvod

Vek poznačí každý materiál. Kvalitnejší vydrží viac a nekvalitnejší menej. Povlakové krytiny na báze mPVC sú tu s nami už niekoľko rokov a nieje raritou nájsť fungujúcu ,,zdravú'' mPVC fóliu po 15 rokoch. Nieje však ani raritou nájsť fóliu po 7 rokoch na konci svoj...

Úvod

Predísť zatekaniu plochej strechy je kľúčovou úlohou. Je preto veľmi dôležité skontrolovať tesnosť povlakovej krytiny pred jej definitívnym zakrytím ďalšími vrstvami (štrk, vegetácia, pochôdzne vrstvy). Z toho dôvodu je potrebné zabudovať do plochej strechy detekčn...

Úvod

V spoločnosti EPISS sme si vytýčili ako základný cieľ zvyšovať spoľahlivosť plochých striech počas celej ich životnosti. Preto sa neustálym vývojom, zbieraním informácií v zahraničí a testovaním v praxi snažíme prinášať naše nové poznatky všetkým, kto ich potrebuje...

ÚVOD

Najväčšou slabinou pri vytváraní hydroizolačnej vrstvy je jej napojenie v komplikovanom a neopracovateľnom detaile. Vzájomné spájanie materiálov na rozdielnej báze, ukončenie hydroizolácie na prestupujúcej oceľovej konštrukcii, na plastovom alebo hliníkovom profile...

Po niekoľkoročných skúsenostiach s fóliami na báze mPVC si tento materiál vytvoril pevné miesto medzi projektantmi, realizátormi a aj samotnými výrobcami. Či už sa jedná o povlakové krytiny z asfaltovaných pásov alebo z fólií (na báze mPVC, TPO a iné), každý z týchto m...

Please reload

Naposledy pridané
Please reload

Archív
Please reload

Search By Tags
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now