Odteraz dokážete to čo my aj sami! Buďte expertom na detekciu zatekania s našimi prístrojmi. Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR a impedančný vlhkomer RWS DETECTOR.

Odhaliť dôvod zatekania strechy môžete aj sami. Vybavte sa kvalitnými prístrojmi na detekciu zatekania o...

Mnoho investorov a strechárov už objavilo výhody detekčnej vrstvy CONTROFOIL. Stavebné tempo sa v roku 2019 zvýšilo a to sa podpísalo aj na množstve zabudovanej detekčnej fólie CONTROFOIL. A preto je dnes v prestížnych stavbách, kde na tesnosti strechy záleží. Úspešnýc...

Stavebníctvo je vo výbornej kondícii a tomu svedčí aj množstvo realizovaných striech. Snaha predísť reklamáciám a zatekaniu plochých striech je pre investorov, developerov a realizátorov kľúčovou úlohou. 

Modrá elektricky vodivá vrstva

Iskrová skúška má zmysel len ak fun...

Tieto kroky tomu predídu. Sú jednoduché a v tejto fáze lacné v porovnaní s následným zložitým hľadaním, keď sa zatekanie prejaví. Použijeme CONTROFOIL a kontrolu tesnosti hydroizolácie iskrovou skúškou. 

Chcete plochú strechu využiť ako terasu alebo vegetačnú...

Úvod

Detekčná vodivá vrstva CONTROFOIL pre iskrové skúšky sa teší svojej obľube v skladbách plochých striech. Za svoje krátke používanie na Slovensku je zabudovaná vo viac ako 45 000 m2 plochých striech, ktoré tvoria prevažne rodinné domy (od 100-250m2), obnovované stre...

Úvod

Vek poznačí každý materiál. Kvalitnejší vydrží viac a nekvalitnejší menej. Povlakové krytiny na báze mPVC sú tu s nami už niekoľko rokov a nieje raritou nájsť fungujúcu ,,zdravú'' mPVC fóliu po 15 rokoch. Nieje však ani raritou nájsť fóliu po 7 rokoch na konci svoj...

Úvod

Predísť zatekaniu plochej strechy je kľúčovou úlohou. Je preto veľmi dôležité skontrolovať tesnosť povlakovej krytiny pred jej definitívnym zakrytím ďalšími vrstvami (štrk, vegetácia, pochôdzne vrstvy). Z toho dôvodu je potrebné zabudovať do plochej strechy detekčn...

Úvod

V spoločnosti EPISS sme si vytýčili ako základný cieľ zvyšovať spoľahlivosť plochých striech počas celej ich životnosti. Preto sa neustálym vývojom, zbieraním informácií v zahraničí a testovaním v praxi snažíme prinášať naše nové poznatky všetkým, kto ich potrebuje...

ÚVOD

Najväčšou slabinou pri vytváraní hydroizolačnej vrstvy je jej napojenie v komplikovanom a neopracovateľnom detaile. Vzájomné spájanie materiálov na rozdielnej báze, ukončenie hydroizolácie na prestupujúcej oceľovej konštrukcii, na plastovom alebo hliníkovom profile...

Po niekoľkoročných skúsenostiach s fóliami na báze mPVC si tento materiál vytvoril pevné miesto medzi projektantmi, realizátormi a aj samotnými výrobcami. Či už sa jedná o povlakové krytiny z asfaltovaných pásov alebo z fólií (na báze mPVC, TPO a iné), každý z týchto m...

Please reload

Naposledy pridané