top of page

Technický list

CONTROFOIL BLUE TEX

IMG_20200318_101257_resized_20200318_102

nový

CONTROFOIL BLUE TEX

CONTROFOIL BLUE TEX - nová generácia elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky

CONTROFOIL / detekčná vodivá vrstva

Membrána určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Vodivá vrstva zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky HVET. Používa sa v jednoplášťových plochých strechách s klasickým poradím vrstiev a inštaluje sa priamo pod povlakovú krytinu.

 

CONTROFOIL BLUE TEX - membrána s najlepšou elektrickou vodivosťou v porovnaní s lacnými vodivými geotextíliami, s elektrickým odporom takmer 10 000 Ω, pretože obsahujú iba minimálne množstvo elektricky vodivých medených vlákien.

CONTROFOIL BLUE TEX - má na vrchnej vodivej hliníkovej vrstve jedinečnú viacúčelovú vrstvu BLUE TEX.

​Parametre:

- balenie: 80 m²

- plošná hmotnosť: 195 g/m²

- trieda reakcie na oheň: E

- ekvivalentná difúzna hrúbka sd: 0,65 m

- teplotná odolnosť dlhodobo: 80 °C

Prečo používať vodivú vrstvu CONTROFOIL?

Iskrová skúška funguje iba ak je podklad pod testovanou povlakovou krytinou alebo hydroizoláciou elektricky vodivý. Napríklad vlhký betón, dostatočne mokré vrstvy strešného plášťa (hlavne geotextília) alebo je v streche CONTROFOIL.

Nevýhodou striech bez detekčnej vrstvy CONTROFOIL je, že meranie vyžaduje aby cez netesnosti strechy stihlo do strechy natiecť dostatok vody pre nasiaknutie strešných vrstiev. V opačnom prípade diery nie sú identifikované. To vyžaduje najskôr strešné vrstvy nechať poškodiť vodou a vlhkosťou a až následne hľadať príčiny. Tiež môžu byť identifikované iba diery, cez ktoré už zatieklo.

Príklad bez detekčnej vrstvy CONTROFOIL: Meria sa nová strecha s novými suchými materiálmi. Strechu chce realizátor už zaštrkovať a preto čo najskôr skontrolovať. Dlho nepršalo a tak sa čaká. Už sa čaká dlho. Včera konečne pršalo a ak sú v streche diery mohlo cez ne zatiecť a pri dnešnom meraní sa nájdu. Meranie sa vykonáva dnes o 12:00. Aby všetko fungovalo:

1. Do dnešného merania strešné vrstvy (pod hydroizoláciou) nesmú vyschnúť, aby viedli elektrický prúd.

2. Cez drobné diery mohlo natiecť len málo vody a možno sa stihne vypariť.

3. Povrch strechy musí byť suchý, aby sa dalo merať.

4. Ak vzniknú nové diery dnes ráno, cez ktoré už nezatieklo, lebo pršalo včera, diery sa nenájdu.

4. Ak do merania strešné vrstvy (pod hydroizoláciou) vyschli alebo alebo sa znížila ich vlhkosť potrebná na vedenie el. prúdu nič sa nenájde!

Záver: Sami vidíte množstvo nevýhod a vplyvov, ktoré potom robia z iskrovej skúšky len ,,šou''. Strecha bola najskôr znehodnotená vlhkosťou a potom kontrolovaná. Ale pozor kontrolovala sa tesnosť a nie jej vlhkosť, ktorá v streche ostane.

Príklad s detekčnou vrstvou CONTROFOIL: Meria sa nová strecha s novými suchými materiálmi. Meranie sa vykonáva dnes o 12:00. Pršať nemá najbližšie dni. My ale merať môžme. Strecha nemusí byť najskôr znehodnotená vlhkosťou a potom kontrolovaná jej tesnosť

1. Diery sa nájdu vždy. Či budú nové (vytvorené teraz) alebo skôr.

2. Elektrická vodivosť je všade rovnaká a navždy. Nehrozí, že zmizne pri teplom počasí.

Záver: Skúšku sme urobili zodpovedne a dobre na prvý krát. Strecha bola merateľná ale nemusela byť poškodená vlhkosťou.. Istota merania, istota elektrickej vodivosti, hodnovernosť merania.

 

Pomôže zátopová skúška?

Množstvo vody, ktoré prejde cez netesnosť pri zátopovej skúške je určite vyššie ako pri daždi a preto pre iskrovú skúšku a jej fungovanie je to vhodné. Ale pozor! Množstvo vody, ktoré vnikne cez diery môže byť obrovské. Voda zo zátopovej skúšky bude potom zo strechy vytekať aj rok. Takže zátopovú skúšku použiť na to aby následne fungovala iskrová skúška je skutočné hazard. Ak skutočne potrebujete investorovi dokázať, že Vaša strecha je tesná odporúčam iba ako poslednú skúšku po kvalitnej iskrovej skúške s vrstvou CONTROFOIL v streche.