top of page

CONTROFOIL vo viac ako 90 000 m2 striech


Stavebníctvo je vo výbornej kondícii a tomu svedčí aj množstvo realizovaných striech. Snaha predísť reklamáciám a zatekaniu plochých striech je pre investorov, developerov a realizátorov kľúčovou úlohou. Detekčná vrstva CONTROFOIL je preto zabudovaná už v 90 000 m2 striech, kde na tesnosti strechy záleží!

Modrá elektricky vodivá vrstva

Iskrová skúška má zmysel len ak funguje. Nezodpovednú papierovú iskrovú skúšku (pre zalepenie očí investorovi) che len subjekt, ktorý nemá zmysle pre kvalitu. Iskrová skúška odhalí iba netesnosti v hydroizolácii, ktorá je podložená elektricky vodivou vrstvou.

Záver

Každý má možnosť si vybrať. Zvýšené náklady o 1,5 eur / m2 za to určite stoja.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page