CONTROFOIL už vo viac ako 200 000m2

Mnoho investorov a strechárov už objavilo výhody detekčnej vrstvy CONTROFOIL. Stavebné tempo sa v roku 2019 zvýšilo a to sa podpísalo aj na množstve zabudovanej detekčnej fólie CONTROFOIL. A preto je dnes v prestížnych stavbách, kde na tesnosti strechy záleží. Úspešných striech je už viac ako 200 000m2.

Výhody pochopí každý

Iskrové skúšky s elektricky vodivou detekčnou vrstvou majú konečne význam. Veď ak máme skúšať tesnosť, tak to nemôže byť iba ,,papier o vykonaní skúšky,,. Hlavne ak nemohla fungovať.

Pozrite sa na zjednodušený príklad:

Kto by čakal, že svetlo svieti ak je obvod prerušený?

Asi nikto. Tak prečo by iskrová skúška mala fungovať?

Recent Posts