top of page

CONTROFOIL: montážny návod


Úvod

Predísť zatekaniu plochej strechy je kľúčovou úlohou. Je preto veľmi dôležité skontrolovať tesnosť povlakovej krytiny pred jej definitívnym zakrytím ďalšími vrstvami (štrk, vegetácia, pochôdzne vrstvy). Z toho dôvodu je potrebné zabudovať do plochej strechy detekčnú vodivú vrstvu CONTROFOIL priamo pod povlakovú krytinu a vykonať skúšku tesnosti iskrovou skúškou HVET.

www.episs.sk/controfoil

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL v plochej streche

1. Detekčná vodivá vrstva CONTROFOIL sa dodáva v rolkách. Hmotnosť jednej rolky je 10 kg. Jednotlivé rolky šírky 1,35 m (návin 50m) sa ukladajú naležato. Rolky sú zabalené do ochranného obalu.

CONTROFOIL

2. Pre správne vytvorenie vodivej vrstvy je potrebné zabudovať CONTROFOIL priamo na tepelnú izoláciu z EPS, XPS alebo minerálnu vlnu.

Vodivá vrstva CONTROFOIL sa vytiahne na atiku plochej strechy a ukončí na vodorovnej ploche atiky. V prípade steny alebo vysokej atiky sa ukončí na zvislej stene.

Vzájomné spoje sa prekryjú v presahu 50 mm. Lokálne podlepia samolepiacou páskou alebo lokálne prelepia Al-páskou.

3. Plochú strechu bez ďalšieho využitia alebo strechu bez ďalších vrstiev nad povlakovou krytinou je možné vybaviť mikroventilačnou vrstvou na báze geotextílie 200g/m2, ktorá zároveň dočasne stabilizuje vodivú vrstvu CONTROFOIL na mieste voči pôsobeniu vetra pred finálnym zakrytím.Geotextíliu je potrebné na atike skrátiť o 50 mm, aby prečnieval okraj vodivej vrstvy CONTROFOIL.

4. Dolný nepoplastovaný povrch oplechovania sa položí na vodivú vrstvu CONTROFOIL a prikotví do OSB dosky na atike.

Následne sa osadia všetky potrebné poplastované profily pre zabudovanie povlakovej krytiny z mPVC fólie.

Osadené oplechovanie bude slúžiť ako kotviaci bod pre pripojenie meracieho iskrového prístroja.

5. Po dokončení povlakovej krytiny celej plochej strechy sa celistvosť strechy skontroluje pripojením prístroja na oplechovanie.

Iskrová skúška a jej hodnovernosť je podmienená zabudovaním vodivej vrstvy CONTROFOIL. Práve jej elektrická vodivosť je kľúčom k skutočnej kontrole tesnosti strechy.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page