top of page

EPISS: Predaj prístrojov pre detekciu zatekania plochých striech

Odteraz dokážete to čo my aj sami! Buďte expertom na detekciu zatekania s našimi prístrojmi. Iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR a impedančný vlhkomer RWS DETECTOR.

Odhaliť dôvod zatekania strechy môžete aj sami. Vybavte sa kvalitnými prístrojmi na detekciu zatekania od firmy EPISS s.r.o.

Strecha so systémom CONTROFOIL

Systém pozostáva z detekčnej vrstvy CONTROFOIL a iskrového prístroja CONTROFOIL DETECTOR. Zabudovaním detekčnej vrstvy do plochej strechy a následnou iskrovou skúškou je možné odhaliť všetky netesnosti strechy. Výhodou je odhalenie všetkých defektov a aj tých, cez ktoré ešte do strechy nazatieklo. Týmto spôsobom predíde škodám a istíte, že strecha je tesná ihneď po realizácii.

Strecha bez systému CONTROFOIL

Čo so strechou bez detekčnej vrstvy CONTROFOIL? Detekcia mohla byť jednoduchá a v každej chvíli na 100%. Aj streche bez vrstvy CONTROFOIL je možné pomôcť, ale presnosť merania je závislá na množstve vlhkosti v streche. Preto sa dajú odhaliť iba netesnosti, cez ktoré už do strechy zatieklo. Teda z pohľadu nežiadúcej vlhkosti v streche je už neskoro a v streche už je voda, ktorá môže spôsobovať degradáciu materiálov. V tejto fáze však chcete aspoň zastaviť zatekanie a nájsť dôvod zatekania. Vlhkosť v streche však ostane. Impedančným vlhkomerom TRAMEX RWS skenujete strechu a vytvoríte vlhkostnú mapu. Nad vlhkými zónami viete iskrovým prístrojom CONTROFOIL DETECTOR odhaliť netesnosti. Takýto spôsob využijete pri kontrole starých striech (bez vrstvy CONTROFOIL), kde je hlásené zatekanie.

Máte záujem?

Informácie a objednávky na:

www.episs.sk/obchod

www.controfoil.com

Záver

Zjednodušene povedané: systém CONTROFOIL odhalí aj suchý defekt, bez detekčnej vrstvy CONTROFOIL odhalíte len mokrý defekt.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page