top of page

zo zaujímavých vyberáme ...

Projekt kompletnej obnovy šikmých a plochých striech bytového domu s vypracovaním 24 detailov obnovy

degradácia fólie mPVC
poruchy fólií na báze mPVC

Projekt kompletnej obnovy šikmých oblúkových a plochých striech bytového domu v centre Bratislavy. Stavebný prieskum, vykonanie sond, odber vzoriek materiálov, vyhodnotenie vlhkosti, vypracovanie 4 detailov obnovy

degradácia fólie mPVC
poruchy fólií na báze mPVC

Projekt kompletnej obnovy plochých striech bytového domu v centre Bratislavy. Stavebný prieskum, vykonanie sond, odber vzoriek materiálov, vyhodnotenie vlhkosti, vypracovanie 18 detailov obnovy

degradácia fólie mPVC
poruchy fólií na báze mPVC

Projekt kompletnej obnovy plochých striech výrobnej haly v Poprade s vypracovaním 9 detailov obnovy

degradácia fólie mPVC
poruchy fólií na báze mPVC

Projekt kompletnej obnovy plochých striech administratívnej budovy v centre Bratislavy. Stavebný prieskum, vykonanie sond, odber vzoriek materiálov, vyhodnotenie vlhkosti, vypracovanie 18 detailov obnovy

degradácia fólie mPVC
poruchy fólií na báze mPVC
bottom of page