zo zaujímavých vyberáme ...

Odborný posudok k realizácii náterovej hydroizolácie spojený so stavebným prieskumom. 

Odborný posudok k objemových zmenám asfaltovanej povlakovej krytiny na báze SBS modifikovaných pásov

Odborný posudok k neodbornej realizácii plochej strechy s hydroizoláciou na báze mPVC

Odborný posudok ku korózii a neodbornej montáži plechovej krytiny šikmej strechy

Odborný posudok k poruche pojazdnej plochej strechy parkoviska

Odborný posudok s návrhom riešenia obnovy plochej strechy s obráteným poradím vrstiev a tepelnou izoláciou na báze XPS polystyrénu

Odborný posudok, termovízna diagnostika a stavebný prieskum s návrhom riešenia obnovy šikmej strechy podkrovného bytu

Odborný posudok vo veci sanácie vlhkého suterénu s návrhom riešenia obnovy 

Odborný posudok vo veci obnovy pôvodného strešného plášťa s návrhom riešenia

Odborný posudok vo veci zatekania účelovej plochej strechy - terasy ihneď po jej dokončení. Návrh obnovy strešného plášťa s návrhom správneho odvodnenia

Odborný posudok a projekt pre stavebné povolenie ku kompletnej obnove plochých a šikmých striech

Odborný posudok a projekt pre kompletnú obnovu plochej strechy bytového domu

Odborný posudok a návrh riešenia obnovy plochej strechy

Odborný posudok a návrh riešenia obnovy plochej strechy

Odborný posudok ihneď po obnove strechy. Rozliepajúce sa vzájomné spoje, nedostatočná súdržnosť podkladu, nedostatočná adhézia z hľadiska sania vetra ... Bola nutná kompletná obnova povlakovej krytiny s technickými opatreniami pre správne dlhodobé fungovanie strešného plášťa

Odborný posudok vo veci vlhkostných problémov. Vykonaný bol vlhkostný prieskum, odber vzoriek, laboratórne stanovenie vlhkosti. Navrhnuté boli technické opatrenia pre správne fungovanie strešného plášťa

Odborný posudok vo veci vlhkostných problémov sendvičových strešných panelov s návrhom riešenia opravy

Odborný posudok vo veci vlhkostných problémov trojplášťovej plochej strechy rodinného domu s návrhom riešenia opravy

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now