top of page

zo zaujímavých vyberáme ...

Odborný posudok k realizácii náterovej hydroizolácie spojený so stavebným prieskumom. 

poruchy náterových hydroizolácií
poruchy náterových hydroizolácií

Odborný posudok k objemových zmenám asfaltovanej povlakovej krytiny na báze SBS modifikovaných pásov

poruchy striech
poruchy asfaltových pásov

Odborný posudok k neodbornej realizácii plochej strechy s hydroizoláciou na báze mPVC

poruchy mPVC fólií
poruchy plochých striech

Odborný posudok ku korózii a neodbornej montáži plechovej krytiny šikmej strechy

poruchy plechových krytín
poruchy plechových krytín

Odborný posudok k poruche pojazdnej plochej strechy parkoviska

poruch pojazdných plochých striech
porucha pojazdnej plochej strechy

Odborný posudok s návrhom riešenia obnovy plochej strechy s obráteným poradím vrstiev a tepelnou izoláciou na báze XPS polystyrénu

nasiakavosť XPS polystyrénu
nasiakavosť XPS polystyrénu

Odborný posudok, termovízna diagnostika a stavebný prieskum s návrhom riešenia obnovy šikmej strechy podkrovného bytu

poruchy parozábran šikmých striech
poruchy šikmých striech a podkrovia

Odborný posudok vo veci sanácie vlhkého suterénu s návrhom riešenia obnovy 

poruchy suterénu
vlhký suterén

Odborný posudok vo veci obnovy pôvodného strešného plášťa s návrhom riešenia

sonda do strešného plášťa
degradácia asfaltovaných pásov

Odborný posudok vo veci zatekania účelovej plochej strechy - terasy ihneď po jej dokončení. Návrh obnovy strešného plášťa s návrhom správneho odvodnenia

porucha strechy
porucha strechy

Odborný posudok a projekt pre stavebné povolenie ku kompletnej obnove plochých a šikmých striech

obnova šikmých striech
obnova terás bytového domu

Odborný posudok a projekt pre kompletnú obnovu plochej strechy bytového domu

odborný posudok strechy
odborný posudok strechy

Odborný posudok a návrh riešenia obnovy plochej strechy

odborný posudok strechy
odborný posudok strechy

Odborný posudok a návrh riešenia obnovy plochej strechy

odborný posudok strechy
odborný posudok strechy

Odborný posudok ihneď po obnove strechy. Rozliepajúce sa vzájomné spoje, nedostatočná súdržnosť podkladu, nedostatočná adhézia z hľadiska sania vetra ... Bola nutná kompletná obnova povlakovej krytiny s technickými opatreniami pre správne dlhodobé fungovanie strešného plášťa

odborný posudok strechy
odborný posudok strechy

Odborný posudok vo veci vlhkostných problémov. Vykonaný bol vlhkostný prieskum, odber vzoriek, laboratórne stanovenie vlhkosti. Navrhnuté boli technické opatrenia pre správne fungovanie strešného plášťa

odborný posudok strechy
odborný posudok strechy

Odborný posudok vo veci vlhkostných problémov sendvičových strešných panelov s návrhom riešenia opravy

odborný posudok strechy
odborný posudok strechy

Odborný posudok vo veci vlhkostných problémov trojplášťovej plochej strechy rodinného domu s návrhom riešenia opravy

odborný posudok strechy
bottom of page