top of page

POUČENIE A SÚHRNNÉ INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES

Obchodnej spoločnosti EPISS s.r.o.,

so sídlom Podjavorinskej 664, 027 43 Nižná, IČO:47595817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 61459/L,na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.episs.sk/

 1. Čo sú súbory „cookies“?

  1. Súbory cookies sú počítačové dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadení užívateľa (počítače, telefóne atď.) určené na použitie na webových stránkach. Tieto súbory umožňujú identifikáciu zariadenia používateľa a správne zobrazenie webovej stránky podľa individuálnych preferencií. Činnosti spracovania súborov cookies sa teda budú týkať nielen kupujúcich alebo registrovaných užívateľov, ale aj bežných návštevníkov webových stránok www.episs.sk (ďalej len „návštevník“ alebo „vy“)

  2. Niektoré zo súborov cookies môžu byť osobným údajom (môžu byť spojené s konkrétnou osobou), pretože umožňujú identifikáciu zariadenia používateľa, z toho dôvodu správca osobných údajov vydáva toto poučenie. Napr. priradením určitého správania určitému návštevníkovi, ich prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii účtu v elektronickom obchode.

  3. Vzhľadom na to, že správca môže používať riešenia podobné funkciám ako súbory cookies, tieto ustanovenia platia aj pre tieto technológie.

  4. Webové stránky www.episs.sk je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. GDPR, zaslaním emailu na adresu info@episs.sk. Vaša námietka bude spracovaná bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.

 2. Ktoré súbory cookies používame?

  1. Nevyhnutné cookies pre fungovanie webu označujeme ako „Nutné cookies“ a vzhľadom na ich zmysel ich spracovania nie je možné zakázať (inak by jednoducho webová stránka nefungovala, preto je políčko stále začiarknuté a musí to tak zostať).

  2. Preferenčné cookies pomáhajú vylepšovať funkcie stránok sledovaním správania ich používateľov. Umožňujú napríklad zapamätať si vašu lokalitu či vybrané predvoľby na stránke ako je preferovaný jazyk a pod. V niektorých prípadoch tiež prispievajú k rýchlejšiemu vybaveniu užívateľskej požiadavky. Proti ich spracovaniu je možné podať námietku tým spôsobom, že ich spracovanie užívateľ vypne v nastavení cookies.

  3. Štatistické cookies slúžia na zbieranie dát, podľa ktorých sa potom stránky vylepšujú a prispôsobujú užívateľskému správaniu a preferenciám. Zhromaždené dáta nie je možné spojiť s vašimi osobnými údajmi ani so žiadnou inou konkrétnou osobou. Proti ich spracovaniu je možné podať námietku tým spôsobom, že ich spracovanie užívateľ vypne v nastavení cookies.

  4. Marketingové cookies spracovávame len v prípade, že nám na to návštevník udelí súhlas. Tento typ cookies slúži na to, aby sme boli schopní zobrazovať relevantný reklamný obsah našim zákazníkom, a to aj na iných webových stránkach alebo sociálnych sieťach. Ak zakážete tento typ cookies, môžu sa vám zobrazovať reklamy, ktoré menej súvisia s vašimi záujmami, alebo nebudete môcť účinne používať odkazy na Facebook, Linkedin či iné sociálne siete alebo nebudete môcť zdieľať obsah na sociálnych médiách. Neznamená to však, že sa vám reklamný obsah nebude zobrazovať vôbec - len nebude prispôsobený vašim preferenciám a tomu, čo vás zaujíma. Proti ich spracovaniu je možné podať námietku tým spôsobom, že ich spracovanie užívateľ vypne v nastavení cookies.

  5. Súbory cookies používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, než prehliadač zatvoríte, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotného cookie a nastavenia vášho prehliadača).

  6. Cookies používané spolupracujúcimi subjektmi prevádzkovateľa webových stránok sú predmetom ich vlastnej politiky ochrany osobných údajov (napr. facebooku).

 3. Aký právny titul na spracovanie súborov cookies máme?

  1. Oprávnený záujem správcu. Zber cookies za účelom udržania funkčnosti webovej stránky je na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu na riadnej prevádzke webu a e-shopu a zachovaní vysokého užívateľského zážitku, a umožňuje ho čl. ods. 1 písm. f) Nariadenie.

  2. Súhlas návštevníka. Cookies na štatistické účely alebo zacielenie reklamy („štatistické, preferenčné a marketingové“) sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies na štatistické a marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača alebo nastavením na našich stránkach.

 4. Ako blokovať spracovanie cookies

  1. Súhlas s využívaním súborov cookies môžete nastavovať prostredníctvom nastavenia súkromných údajov na stránke, dostupného na www.episs.sk/nastavení-cookies alebo internetovom prehliadači vo vašom zariadení.

  2. V predvolenom nastavení internetového prehliadača alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom k sieti je možné povoliť ukladanie určitých typov súborov cookies v takomto zariadení. Tieto nastavenia je možné meniť tak, že sa v nastavení prehliadania zablokuje používanie súborov cookies alebo je užívateľ informovaný o každom jednotlivom prenose do zariadenia užívateľa. Týmto spôsobom môže byť kedykoľvek zrušený alebo inak nastavený rozsah súhlasu s použitím tejto technológie (zablokovanie ukladania súborov cookies v budúcnosti).

  3. Odmietnutie používania súborov cookies platí iba pre daný prehliadač. V prípade používania akéhokoľvek iného prehliadača na rovnakom alebo inom zariadení je nutné opätovné nastavenie rovnakých podmienok.

 5. Aké služby s využívaním cookies súvisia?

  1. Súbory cookies, ktoré používa správca, sa primárne používajú na optimalizáciu služby návštevníka počas používania internetového obchodu. Správca však spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení návštevníka tiež ukladá súbory cookies od subjektov vykonávajúcich uvedené marketingové aktivity. To vlastne znamená, že môžeme odovzdať niektoré informácie o vašom správaní na našom webe (napr. aký produkt ste prezerali) sociálnym sieťam alebo prevádzkovateľom iných webov, kde sa vám zobrazí príslušná reklama (napr. to môže byť na produkt, ktorý ste prezerali na našom webe). Nikdy však neodovzdávame vaše identifikačné údaje. Myslíme si, že pre návštevníkov nášho webu je prijateľnejšie zobrazovanie prispôsobenej reklamy ako reklama, ktorá nesúvisí s ich potrebami. Bez spracovania súborov cookies označených ako „Sociálne médiá a marketing“ sa vám reklama zobrazovať neprestane, skôr sa môže zmeniť jej obsah (ktorý pravdepodobne nebude súvisieť s tým, čo vás zaujíma).

  2. Ako súčasť marketingových aktivít používa správca nasledujúce subjekty, ktorí používajú súbory cookies:

   • Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.,

   • Google Ads, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 6. Názov cookiesÚčelDoba trvaniaPrávny titul

  _nsszabezpečeniepri ukončení prezeraniaoprávnený záujem správcu

  dek_cookiesna udržanie funkčnosti webu395oprávnený záujem správcu

  dekna udržanie funkčnosti webu30oprávnený záujem správcu

  dek_eshop_tokenna udržanie funkčnosti webupri ukončení prezeraniaoprávnený záujem správcu

  dek_invitationna udržanie funkčnosti webu30oprávnený záujem správcu

 7. Preferenčné cookies

  Názov cookiesÚčelDoba trvaniaPrávny titul

  CLIDštatistické informácie365aktívny súhlas návštevníka

 8. Štatistické cookies

  Názov cookiesÚčelDoba trvaniaPrávny titul

  _gaštatistické informácie730aktívny súhlas návštevníka

  _ga_C80FV1Y9TLštatistické informáciepri ukončení prezeraniaaktívny súhlas návštevníka

  _gidštatistické informácie1aktívny súhlas návštevníka

  _lbštatistické informácie1195aktívny súhlas návštevníka

 1. Marketingové aktivity, ktoré pomocou cookies môžeme robiť

  1. Profilovanie:
   Používaním technológie súborov cookies na našich webových stránkach máme možnosť oboznámiť sa s preferenciami užívateľov – napr. analýzou, ako často navštevujú našu webovú stránku alebo aké výrobky si najčastejšie prezerajú. Analýza správania na internete nám pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania zákazníkov a prispôsobiť sa ich požiadavkám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme nielen odovzdať užívateľovi reklamu prispôsobenú jemu na mieru (napr. reklama vyplývajúca z nedávneho vyhľadávania ponúk iba v kategórii „záhradný nábytok”) az našich aktuálnych ponúk prezentovať len tie, ktoré najlepšie spĺňajú potreby užívateľa, ale taktiež môžeme vytvárať a prezentovať užívateľovi ponuky a zľavy, ktoré nie sú k dispozícii iným užívateľom.

  2. Retargeting:
   Na základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť užívateľov, ktorí už predtým navštívili našu webovú stránku alebo iné webové stránky, vrátane takých stránok, ktoré spolupracujú s našimi spolupracujúcimi subjektmi.

   Sme presvedčení, že pre užívateľov je zaujímavejšie a praktickejšie, aby zobrazované ponuky boli v súlade s jeho záujmami a potrebami zistenými na základe analýzy predchádzajúceho správania získaného vďaka technológii cookies. Z tohto dôvodu máme záujem na sledovaní reklám zobrazovaných používateľmi na iných webových stránkach za účelom poskytovania reklamného obsahu prispôsobeného predchádzajúcej internetovej aktivite.

Najnovšia verzia tohto poučenia o cookies je platná od 25. 11. 2021

bottom of page