zo zaujímavých vyberáme ...

Detekcia zatekania strechy, impedančná defektoskopia, iskrová skúška, vlhkostná mapa. Identifikovaných 66 porušení

Detekcia zatekania plochej strechy obchodného centra. Vykonaná bola impedančná defektoskopia, iskrová skúška a ihlová skúška. 34 porušení

zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania a viacnásobná diagnostika strechy pre zistenie vlhkostného stavu a príčiny zatekania.

Výsledok: zabudovaná voda po viacerých zátopových skúškach sa postupne uvoľňovala a vytvárala dojem neustáleho zatekania

Detekcia zatekania výrobnej haly. Použitá bola iskrová skúška, impedančná defektoskopia a ihlová skúška. Lokalizovaných 68 porušení

zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania terasy s odhalením príčiny zatekania a návrh riešenia obnovy so súvisiacimi odporúčaniami a detailami 

zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania terasy použitím dymovej a iskrovej skúšky s odhalením príčiny zatekania a návrh riešenia obnovy so súvisiacimi odporúčaniami a detailami 

zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania svetlíka použitím impedančnej a iskrovej skúšky s odhalením príčiny zatekania a návrh riešenia obnovy so súvisiacimi odporúčaniami a detailami 

zatekanie strechy
zatekanie strechy