top of page

zo zaujímavých vyberáme ...

Detekcia zatekania strechy, impedančná defektoskopia, iskrová skúška, vlhkostná mapa. Identifikovaných 66 porušení

Detekcia zatekania plochej strechy obchodného centra. Vykonaná bola impedančná defektoskopia, iskrová skúška a ihlová skúška. 34 porušení

zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania a viacnásobná diagnostika strechy pre zistenie vlhkostného stavu a príčiny zatekania.

Výsledok: zabudovaná voda po viacerých zátopových skúškach sa postupne uvoľňovala a vytvárala dojem neustáleho zatekania

Detekcia zatekania výrobnej haly. Použitá bola iskrová skúška, impedančná defektoskopia a ihlová skúška. Lokalizovaných 68 porušení

zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania terasy s odhalením príčiny zatekania a návrh riešenia obnovy so súvisiacimi odporúčaniami a detailami 

zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania terasy použitím dymovej a iskrovej skúšky s odhalením príčiny zatekania a návrh riešenia obnovy so súvisiacimi odporúčaniami a detailami 

zatekanie strechy
zatekanie strechy

Detekcia zatekania svetlíka použitím impedančnej a iskrovej skúšky s odhalením príčiny zatekania a návrh riešenia obnovy so súvisiacimi odporúčaniami a detailami 

zatekanie strechy
zatekanie strechy
bottom of page