Predaj

meracích

zariadení

Ing. Stanislav Šutliak, PhD.

O nás

Expertízna a projektová kancelária EPISS s.r.o. je nezávislá konzultačná spoločnosť špecializovaná na oblasť striech budov a problémov v oblasti hydroizolácií budov.

Ako jediná svojho druhu na Slovensku sa expertízna kancelária EPISS s.r.o.  zaoberá profesionálnou činnosť v oblasti odborných posudkov striech, expertíznych posudkov degradácie materiálov a projektov obnovy striech.

Dôležitou časťou portfólia služieb je špecializovaná činnosť detekcie zatekania striech. 

  • konateľ firmy EPISS s.r.o.

  • čestný člen Cechu strechárov Slovenska

  • absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave

  • pracoval v TSUS Bratislava

  • absolvoval doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, so zameraním na problematiku striech budov a degradáciu hydroizolačných materiálov

  • sedem rokov vykonával pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti striech budov na Katedre konštrukcií pozemných stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

Oslovili nás ...

a mnohí

ďalší ...

predaj

meracích

zariadení

Buďte expertom na detekciu zatekania

s nami

Nový

controfoil

BLUE TEX

Detekčná fólia pre iskrové skúšky

controfoil

detector

Potrebujete iskrový prístroj?

služby

experta

Merania

Posudky

Projekty

Iskrová skúška