top of page

CONTROFOIL ® a jeho náhrada NONAME

Nápad vytvoriť vodivú detekčnú vrstvu do plochých striech na báze hliníkovej fólie bol úspešný projekt. Detekčná fólia CONTROFOIL ® sa dnes používa v mnohých projektoch. Poslednou verziou je CONTROFOIL ® BLUE TEX, ktorý odstránil nedostatky verzie CONTROFOIL ® BLUE EDITION. Zmena sa týkala obojstrannej ochrany (zhora a zdola) na hlavnej vodivej hliníkovej vrstve. Zmena bola viditeľná a preto niet divu, že dochádza k jej napodobňovaniu a snahe konkurovať mu.


Zloženie a ochranné vrstvy

CONTROFOIL ® BLUE TEX pozostáva z hliníkovej fólie, ktorá je z oboch strán chránená. Zhora nalepenou mikroventilačnou vrstvou (modrý vlies). Zdola nalepenou nosnou vložkou a extra vrstvou hliníka. Bez obojstrannej ochrany je hlavná hliníková vodivá vrstva odsúdená na poškodenie vplyvom vlhkosti a dochádza k jej plošnej korózii, odliepaniu a zníženiu životnosti systému atď.

Vplyv na cenu a parametre

CONTROFOIL ® BLUE TEX ma plošnú hmotnosť +/- 200 g/m2 a ,,NONAME výrobok má +/- 170 g/m2. Úspora pri výrobe, množstve suroviny a menej procesov lepenia bude teda evidentná. Aj tak sa takýto výrobok predáva za menej iba o 0,3 eur/m2.


CONTROFOIL ® BLUE TEX sa využíva taktiež ako separačná vrstva medzi nekompatibilnými materiálmi EPS polystyrénom a mPVC fóliou. Norma STN 73 1901 odporúča pre separáciu geotextíliu s plošnou hmotnosťou 200g/m2. Preto sa CONTROFOIL snaží túto hodnotu dodržať.

NONAME výrobok má +/- 170 g/m2 a preto túto hodnotu nespĺňa.Nevedomosť tvorcu alebo taktika na zákazníka

CONTROFOIL ® BLUE TEX ma na spodnej strane hliníkovú vrstvu ako pozostatok pôvodnej verzie CONTROFOIL ® BLUE EDITION. Pre určité výhody tam táto vrstva hliníka ostala aj pri novej verzii. Táto vrstva nemá vodivú funkciu a jej zničenie nemá vplyv na funkčnosť systému.

NONAME výrobok na prvý pohľad vyzerá rovnako. Obidva výrobky majú na spodnej strane nechránenú hliníkovú vrstvu. Zničenie, odlúpovanie a korózia spodnej hliníkovej vrstvy je pri NONAME výrobku už kolapsom.Záver

CONTROFOIL ® BLUE TEX čakajú ťažké časy pri pasovaní sa s protivníkom, ktorý na prvý pohľad pôsobí rovnako. Riziká a pre a proti je na zváženie. Sú projekty, kde sú rozpočty stavby napnuté a stavbári sa to len prispôsobia.

Zmyslom tohto článku je upozorniť a povedať veci jednoducho a vecne.


EPISS s.r.o.


Comentários


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page