top of page

Zatekanie plochej strechy? Používajte CONTROFOIL a iskrovú skúšku


Tieto kroky tomu predídu. Sú jednoduché a v tejto fáze lacné v porovnaní s následným zložitým hľadaním, keď sa zatekanie prejaví. Použijeme CONTROFOIL a kontrolu tesnosti hydroizolácie iskrovou skúškou.

Chcete plochú strechu využiť ako terasu alebo vegetačnú strechu?

Správne! Len si treba uvedomiť, že vrstvami nad hydroizoláciou (dlažba, štrk, zemina) možno zakrývate budúce dôvody zatekania (dierky, trhliny ...). Nájsť ich bude neskôr po zakrytí hydroizolácie zdĺhavé, náročné a teda drahé!

Rozkopaná zelená strecha - hľadáme dôvod zatekania

Prvý krok ako zaistiť, že plochá strecha nebude tiecť - inštalujeme CONTROFOIL

Do skladby plochej strechy inštalujeme detekčnú vrstvu, aby sme mohli odhaliť diery a trhliny použitím iskrovej skúšky. Detekčnú fóliu CONTROFOIL (modrá vrstva) navzájom prekladáme medzi sebou. Nachádza sa pod hydroizoláciou (sivá vrstva), ktorú budeme neskôr kontrolovať a overovať jej tesnosť. Venujte tomu pozornosť lebo hrúbka tejto hydroizolácie je 1,5 mm a má Vás chrániť 30 rokov.

Druhý krok je odborná skúška tesnosti iskrovou skúškou

Prístrojom prechádzame celú plochu a pozorujeme signalizované poruchy. Ich nájdenie je závislé na tom, že v streche je CONTROFOIL. Ak by tam táto vrstva nebola je to len hra! Na Slovensku sa takí odborníci pohybujú :). S čistým svedomím - nič by sme nenašli. Jedine, že už do strechy vážne natiekla voda a je premočená. Novú dieru by sme nenašli.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page