top of page

Už 45 000 m2 vrstvy CONTROFOIL je zabudovaných v plochých strechách Slovenska


Úvod

Detekčná vodivá vrstva CONTROFOIL pre iskrové skúšky sa teší svojej obľube v skladbách plochých striech. Za svoje krátke používanie na Slovensku je zabudovaná vo viac ako 45 000 m2 plochých striech, ktoré tvoria prevažne rodinné domy (od 100-250m2), obnovované strechy bytových domov ale aj moderné novostavby terasových bytových domov. Výnimkou nie sú ani budovy školských zariadení.

Kto dnes používa CONTROFOIL?

Svoju obľubu si získal u projektantov, ktorí radi používajú nové technológie pre zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. U investorov, ktorí požadujú skutočné overenie tesnosti strechy pred jej zaplatením a nie len ,,papierovú iskrovú skúšku, ktorá nemôže fungovať''. Veď dnes už každý vie, že záruka na strechu neznamená, že strecha nezateká, ale že ak zateká tak to príde niekto riešiť. To je však slabá útecha! V neposlednom rade sú to hlavne samotní realizátori striech, ktorí chcú strechu dokončiť a byť ,,v suchu'' a hlavne sa nevracať k nepríjemným reklamáciám.

https://www.episs.sk/controfoil

https://www.facebook.com/episssro

Veď dnes už každý vie, že

záruka na strechu neznamená, že strecha nezateká, ale že ak zateká tak to príde niekto riešiť. To je však slabá útecha!


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page