top of page

CONTROFOIL - dôležitá vrstva pri obnove plochej strechy


Úvod

Vek poznačí každý materiál. Kvalitnejší vydrží viac a nekvalitnejší menej. Povlakové krytiny na báze mPVC sú tu s nami už niekoľko rokov a nieje raritou nájsť fungujúcu ,,zdravú'' mPVC fóliu po 15 rokoch. Nieje však ani raritou nájsť fóliu po 7 rokoch na konci svojej živostnosti.

Degradácia mPVC fólie

Čas na obnovu strechy

Pri obnove z hľadiska hydroizolačného (teda bez riešenia zateplenia) je potrebné zvážiť akým spôsobom sa obnova vykoná. Nie všetko môže byť nakoniec vhodné!

Možnosti sú nasledovné:

  • obnova odstránením pôvodnej povlakovej krytiny z fólie mPVC a aplikácia novej;

  • obnova pridaním novej fólie priamo na pôvodnú (neodporúča sa);

  • obnova pridaním novej mPVC fólie na pôvodnú s vložením separačnej a elektricky vodivej vrstvy CONTROFOIL medzi vrstvy.

Prečo použiť CONTROFOIL ako separačnú vrstvu?

Separovať nové od starého je potrebné z hľadiska možnej materiálovej neznášanlivosti a degradačného rizika. Plnoplošná vrstva zamedzí takémuto negatívnemu ovplyvňovaniu.

Prečo použiť CONTROFOIL ako elektricky vodivú vrstvu?

Pridaním novej vrstvy mPVC fólie na pôvodnú fóliu dochádza časom k oroseniu a kondenzácii medzi dvomi vrstvami mPVC fólie. Vznikajúci vodný film medzi fóliami má vážny vplyv na výsledky merania impedančnou defektoskopiou a na hodnovernosť vlhkostnej mapy. Na druhej strane je použitie druhej metódy (iskrovej skúšky) na identifikáciu netesností nemožné, keďže pri porušení hornej vrstvy fólie voda nevsiakne do strešného plášťa, čo je potrebné pre vytvorenie elektrického oblúka.To má za následok, že iskrová skúška je nefunkčná. Obidve spomínané metódy sú najčastejšie a najpresnejšie. Ich nemožnosť použitia robí z novej obnovenej plochej strechy vážne komplikovaný priestor pre identifikáciu miesta zatekania.

Postup obnovy zdegradovanej mPVC fólie z hľadiska hydroizolačného

Obnova pozostáva z prvotného merania pomocou impedančnej defektoskopie pre odhalenie vlhksotného stavu (vlhksotná mapa), návrh prípadného lokálneho vymenenia tepelnoizolačnej vrstvy.

CONTROFOIL - oprava strechy

CONTROFOIL - oprava strechy

CONTROFOIL - oprava strechy

CONTROFOIL - oprava strechy

CONTROFOIL - oprava strechy

,,Používajte vodivú vrstvu CONTROFOIL pri obnove a vyhnite sa komplikáciám pri odhaľovaní porušenia a dôvodov zatekania''

Bez vodivej vrstvy CONTROFOIL to bude nemožné!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page