top of page

zo zaujímavých vyberáme ...

Expertízny posudok ku degradácii povlakovej krytiny na báze mPVC fólie. 

degradácia fólie mPVC
poruchy fólií na báze mPVC

Expertízny posudok k degradácii asfaltovanej SBS modifikovanej povlakovej krytiny

poruchy asfaltových hydroizolácií
poruchy plochých striech

Expertízny posudok k delaminácii (rozlepovaniu) vzájomných spojov povlakovej krytiny na báze mPVC

poruchy asfaltových hydroizolácií
poruchy plochých striech
bottom of page