Search

Nekompatibilita medzi EPS polystyrénom a povlakovou krytinou na báze PVC-P

Úvod Stavebný trh sa neustále dopĺňa novými materiálmi. Nové materiály v stavebníctve znamenajú prevažne progresívny pokrok v oblasti materiálového výskumu, alebo si aspoň hľadajú nové miesto na trhu, ako určitá náhrada tradičných materiálov. Strešná konštrukcia pozostáva z viacerých funkčných vrstiev a ich primárna funkcia kladie požiadavky na ich materiálovú bázu. Preto je v strešnom plášti nemožné, až na niektoré výnimky, vyhnúť sa kombinácii materiálov. Používanie povlakových krytín na báze PVC-P môžeme datovať najmä od druhej polovice 70.rokov minulého storočia. Predpokladalo sa, že použitím tohto materiálu pre povlakové krytiny, budú odstránené všetky poruchy z hľadiska hydroizolačnej

Odhaľovanie netesností a poškodení hydroizolácie plochých striech pomocou impedančnej defektoskopie

Úvod Pri probléme so zatekajúcou strechou si každý praje čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie, ktoré v konečnom dôsledku odstráni problém zatekania, ušetrí čas a finančné prostriedky. Dôvodov zatekania do strešného plášťa môžu byť niekoľko. Na neobnovených plochých strechách s pôvodnou krytinou na báze oxidovaných asfaltovaných pásov je častou príčinou úplná strata hydroizolačnej funkcie z dôvodu degradácie materiálu hydroizolačnej vrstvy. Tá aj po mnohopočetných opravách stále zateká a zatekajúca voda sa nachádza aj medzi jednotlivými vrstvami asfaltovaných pásov. Na obnovovaných strešných plášťoch plochých striech, kde vykonané stavebne práce mali odstrániť zatekanie je častých dô

Nekompatibilita medzi oxidovaným asfaltom a povlakovou krytinou na báze PVC-P

Úvod Aj keď je fenomén nekompatibility povlakových krytín na báze PVC-P a asfaltovaných pásov dnes všeobecne známy, stále sa vyskytuje množstvo porúch spojených s týmto problémom. Väčšina týchto poruchy je výsledkom predchádzajúcej neinformovanosti a nedostatku informácií. V dnešnej dobe je neprípustnosť priameho kontaktu týchto dvoch materiálov dostatočne známa a každý skúsený projektant či realizátor si vie s daným problémom poradiť. Výrobcovia uvádzajú možnosti separácie pomocou geotextílie s doporučenou plošnou hmotnosťou. Sledovaním postupného vývoja môžeme vidieť postupný nárast odporúčanej plošnej hmotnosti separačnej geotextílie na bezpečné oddelenie dvoch nekompatibilných materiálov

Dôsledky nesprávneho riešenia zastrešenia obytného podkrovia

Úvod Z ekonomického a využiteľného pohľadu na vec je rozmach výstavby podstrešných priestorov opodstatnený. Návrh a realizácia členitého podkrovia s množstvom vikierov je aj pre skúseného odborníka úlohou, ktorá si vyžaduje veľa skúseností. Častým dôvodom chýb a porúch v konštrukciách strešných plášťov pre obytné podkrovia je fakt nedokonalého technického riešenia z pohľadu stavebnej tepelnej techniky. Dotiahnutia prvotného architektonického návrhu do fázy uskutočniteľného stavu je bez kompletného realizačného projektu vopred prehranou vojnou. Vytvorenie obytného podkrovia je náročné. Ide o správne riešenia hlavne v skladbách obalových konštrukcií, v ich vzájomnom prepojení, vo voľbe materi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now